=

Anyaság

Főállású anyaság – egy segítség

A főállású anyaság, mint foglalkozás, kiegészítő jövedelmet biztosít azoknak, akiket férjük el tud tartani, nem kényszerülnek rá, hogy visszamenjek dolgozni, miután szültek. Viszont egyfajta szociális segély is azoknak, akik rászorulnak, tartósan beteg gyermekük gondozása miatt.

Főállású anyaságA főállású anyaság egy többjelentésű kifejezés, mely egyrészt utalhat arra, hogy valaki, miután megszülte gyermekét, a hivatalos GYES idő után sem megy vissza dolgozni, hanem a főállású anyaság szerepét önszántából ölti magára. Anyagi helyzetük megengedi, hogy ezt megtegye. Például a férj keres annyit, hogy a feleségnek ne kelljen visszatérnie a munkaerőpiacra. A főállású anyaságnak ez a jobbik esete. A másik eset, hogy tartósan beteg a gyermek, állandó ápolásra szorul, ezért az anya úgy dönt a főállású anyaságnak szenteli idejét. Ekkor a GYET akár életmentő is lehet, viszont elég csekély a támogatás össze.

Sok stresszt okozhat ez is, olvasson a stresszkezelésről bővebben itt!

Főállású Anyaság

Főállású Anyaság

Jogi értelmezése is van a főállású anyaságnak, ahol a kifejezést hivatalos nevén a GYET-tel, vagyis a Gyermeknevelési támogatással fejezik ki. Gyermeknevelési támogatásra jogosult az a szülő, nevelőszülő, vagy gyám, aki saját háztartásában három vagy ennél több kiskorút nevel. A főállású anyaság támogatás a legfiatalabb gyermek harmadik életévének betöltésétől nyolcadik életévének betöltéséig jár.

A főállású anyaság jogosultság alanyi jogon jár, és független a család anyagi helyzetétől. A gyermeket közös háztartásban nevelő szülők bármelyike igénybe veheti a főállású anyaság ellátást, tehát az apa is. Ha az anya vagy az apa a GYES lejárta után nem kíván visszamenni dolgozni, úgy elsődleges és kizárólagos szabályként fel kell mondania a munkahelyén. A felmondási időt le kell tölteni, végkielégítésre pedig nem jogosult. Ha megteszi, jogoult lehet a főállású anyaság támogatásra, melynek havi összege azonos az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, azaz bruttó 28.500 Ft-tal, függetlenül a gyermekek számától.

 

A főállású anyaság annak, akinek tartósan beteg gyermeke gondozása miatt kényszerül erre, ez az összeg nagyon kevés. A jogszabály viszont kimondja, hogy a főállású anyaság mellett az igénylő maximum heti 20 órás kereső tevékenységet vállalhat el. A mai anyagi helyzetben ez a 20 órás munkaviszony szintén nem eredményez olyan jövedelmet, mely segítene a család helyzetén.

Címkék: ,